Dane

Dane kontaktowe

Właściciel CPX United GmbH - CEO Nico Bode
Bunzlauerstraße 32
53721 Siegburg

Forma prawna: Firma Urząd skarbowy Siegburg DE264625849

Telefon
+49 (0) 30 2089 6798
E-Mail
info@mypay.pl
Fax
+49 (0) 2241 9559 112 9

Formularz kontaktowy


Informacje prawne

Wszystkie zdjęcia, grafiki, teksty i inne elementy tej strony są chronione prawem autorskim przez MyPay.pl mypay.pl i są własnością strony MyPay.pl. mypay.pl.

Prywatne lub komercyjne korzystanie z wszelkiego rodzaju treści wymaga uprzedniej zgody strony MyPay.pl. mypay.pl.

Zawartość naszych stron jest dokładnie sprawdzana. Nie możemy jednak udzielić gwarancji na kompletność, dokładność i bieżącą aktualizacje.

mypay.pl MyPay.pl za treść stron połączonych z naszą stroną nie odpowiada. Polecenie hiperłącza nie stanowi przez nas rekomendacji tych stron lub firm i ich produktów.

Roszczenia wynikające z korzystania z naszej strony internetowej są wykluczone, jeśli nie działaliśmy umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto MyPay.pl zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełniania informacji. mypay.pl prawo do zmiany lub późniejszego dostarczenia informacji.

16
Apr
Poprawne wykonywanie akcji bany.

Z powodu fałszywych klinieć, nie wykonywania akcji zgodnie z opisem, nie zostawania na stronie tyl

16
Dec
Wykonywanie akcji niezgodnie z opisem.

Informujemy, że jakiekolwiek wykonywanie akcji niezgodnie z opisem, klikanie i nie wykonywanie akcj